Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформляючи заявку на сайті magnet.com.ua (далі - Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі – Згода) відповідно до законом України “Про захист персональних даних”. прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:

1. Дане Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.

2. Згода поширюється на наступну інформацію: прізвище, ім'я, батькові, телефон, електронна пошта.

3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов'язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень.

4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, блокування, видаленню й знищенню, передача третім особам, за згодою суб'єкта персональних даних і дотриманням заходів, забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

6. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: info@magnet.com.ua

7. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.

8. Справжнє Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з причин, зазначеним в п.6 даного документа.